Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 08.02. 2018 v čase 7.30 – 12.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM                              Časť obce                   Číslo domu popisné

24ZSS4507683000H           Prečín                        0

24ZSS4515365000A           Prečín                        0

24ZSS7324497000Z            Prečín                       0

24ZSS7331122000R            Prečín                       0

24ZSS7330160004               Prečín                      0

24ZSS7302287000F             Prečín                     249

24ZSS7046660000X             Prečín                     285

24ZSS7046662000N            Prečín                      286

24ZSS7046663000I             Prečín                      288

24ZSS7046664000D            Prečín                      289

24ZSS70466660003             Prečín                      290

24ZSS7304563000A            Prečín                      291

24ZSS7046670000R            Prečín                      293

24ZSS7046671000M           Prečín                     294

24ZSS7046672000H           Prečín                      295

24ZSS7046673000C            Prečín                      296

24ZSS7046399000S             Prečín                     297

24ZSS70466740007            Prečín                      298

24ZSS70466750002             Prečín                     299

24ZSS7046676000Y            Prečín                     300

24ZSS7206484000V            Prečín                     301

24ZSS70463960006             Prečín                    302

24ZSS7046677000T             Prečín                    302

24ZSS73016490009             Prečín                    310

24ZSS7046807000K            Prečín                     443

24ZSS7206459000O            Prečín                     450

24ZSS73017230007             Prečín                     452

24ZSS7301722000C             Prečín                     462

24ZSS7313500000N            Prečín                      483