Aktuálne informácie COVID-19

Dôležité aktuálne informácie  a usmernenia súvisiace so šírením COVID-19 nájdete na stránke www.zmos.sk.