12. Hasičský zájazd

Dňa 12.8.2017 organizoval DHZ Prečín XII. hasičský zájazd do Skanzenu vo Vychylovke a historickej úvraťovej železnice. Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Počas prehliadky sme mali možnosť previesť sa na historickom vláčiku z čoho najväčšiu radosť mali naši najmenší účastníci. Pozreli sme si aj historické objekty umiestnené v skanzeme. Cestou naspäť sme sa zastavili pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici. Na záver sme navštívili obec Terchovú, kde účastníci zájazdu mohli vystúpiť na novú rozhľadňu Terchovské srdce a pozrieť si sochu Jánošíka. 

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2018.

Marcel Dubec

Rímsko-katolícka farnosť Prečín má novú stránku

Naša farnosť má vytvorenú vlastnú webovú stránku, kde sú každý týždeň aktualizované farské oznamy, tematické bloky a texty sviatkov a spomienok svätých, história farnosti či farských objektov (kostol, kaplnka, kríže, krypta…). Zaujímavosťou je aj zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Prečín v minulosti, niektorí z nich sú aj na priložených fotografiách. Stránku uzatvára sekcia „verejná diskusia“ kde sa môžu veriaci slobodne a otvorene (aj anonymne) vyjadriť o svoje názory, postrehy či nápady, ktoré sa dostanú až k samotnému sprvácovi fary, d.p. Petrovi Franekovi. Veríme, že nielen stránka na internete, ale aj nová nástenka pri fare budú slúžiť Cirkvi a ľuďom samým informáciami a správami o tom, čo sa u nás vo farnosti deje.

www.farnostprecin.webnode.sk 

Michal Chúpek

Advent v Prečíne

Čarovný a radostný predvianočný čas spestrilo v Prečíne niekoľko akcií.

Po dedine chodili mikulášske partie, slávnostne sa rozsvietil obecný stromček.

Ľudia sa spoločne stretli v kultúrnom dome na vianočných trhoch aj na premiérovom

vystúpení novozaloženého Dzivadzielka. No a členovia FSk Limbora vystúpili v Kaplnke sv. Anny na adventnom koncerte.

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Občianske združenie HRAVÉ MEDVIEĎATÁ pozýva všetky deti s rodičmi na rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom 04.12.2016 o 17:00 hod v Prečíne.

Pre deti je pripravený:

  • mikulášsky program
  • cukrová vata
  • teplý čaj

Milí dospelí: Počas akcie plne zodpovedáte za správanie a bezpečnosť.

Hasičský deň pre našich škôlkarov

Dňa 23.09.2016 sa uskutočnil hasičský deň pre deti v našej materskej škole. Deň sa začal u škôlkarov veľkým prekvapením a to ich rýchlou evakuáciou zo škôlky, ktorá bola súčasťou nácviku evakuácie v prípade požiaru, alebo inej krízovej udalosti.

Po nácviku evakuácie a raňajkách bola pre deti na ihrisku pripravená prehliadka požiarnej techniky a výstroje. Deti si vyskúšali požiarnu štafetu a požiarny útok. Veľkým zážitkom pre deti bolo povoziť sa na požiarnickom aute. Za splnenie úloh v pripravených súťažiach boli odmenené sladkou dobrotou.

Veríme, že deti príjemne strávili dopoludnie s DHZ Prečín.

Marcel Dubec.
DHZ Prečín