Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji:

M_TS_10_Trenciansky_kraj
(docx, 69 kB)

Dotácia FPU pre FSk Limbora Prečín

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia boli členovia FSk Limbora Prečín dostrojení dvanástimi ženskými rukávcami, dvanástimi dievčenskými zásterami a dvanástimi mužskými kožúškami, ktoré boli zhotovené podľa pôvodných krojových súčastí z Prečína.

Ďakujeme.