14. Hasičský zájazd a účasť na hasičských súťažiach

Dňa 10.8.2019 organizoval DHZ Prečín XIV. hasičský zájazd do Bojníc, kde sme
najskôr spoločne navštívili Vyhliadkovú vežu Bojnice – Čajka v oblakoch.

Vyhliadková veža Bojnice je neprehliadnuteľná stavba, ktorá sa nachádza v horách nad mestom Bojnice poskytujúca nezabudnuteľný výhľad. Po krásnom výhľade sme navštívili ZOO a zámok Bojnice.

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú jubilejnú akciu v roku 2020.

Ďalej sme veľmi radi, že náš hasičský zbor sa zúčastnil v novom omladenom zložení na hasičských súťažiach dňa 3.8.2019 v Brvništi a 4.8.2019 v Pružine, kde úspešne reprezentovali DHZ Prečín a tiež našu obec. Veríme, že im ich nadšenie vydrží do čo najdlhšie.

Marcel Dubec, predseda DHZ Prečín