12. Hasičský zájazd

Dňa 12.8.2017 organizoval DHZ Prečín XII. hasičský zájazd do Skanzenu vo Vychylovke a historickej úvraťovej železnice. Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Počas prehliadky sme mali možnosť previesť sa na historickom vláčiku z čoho najväčšiu radosť mali naši najmenší účastníci. Pozreli sme si aj historické objekty umiestnené v skanzeme. Cestou naspäť sme sa zastavili pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici. Na záver sme navštívili obec Terchovú, kde účastníci zájazdu mohli vystúpiť na novú rozhľadňu Terchovské srdce a pozrieť si sochu Jánošíka. 

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2018.

Marcel Dubec

Rímsko-katolícka farnosť Prečín má novú stránku

Naša farnosť má vytvorenú vlastnú webovú stránku, kde sú každý týždeň aktualizované farské oznamy, tematické bloky a texty sviatkov a spomienok svätých, história farnosti či farských objektov (kostol, kaplnka, kríže, krypta…). Zaujímavosťou je aj zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Prečín v minulosti, niektorí z nich sú aj na priložených fotografiách. Stránku uzatvára sekcia „verejná diskusia“ kde sa môžu veriaci slobodne a otvorene (aj anonymne) vyjadriť o svoje názory, postrehy či nápady, ktoré sa dostanú až k samotnému sprvácovi fary, d.p. Petrovi Franekovi. Veríme, že nielen stránka na internete, ale aj nová nástenka pri fare budú slúžiť Cirkvi a ľuďom samým informáciami a správami o tom, čo sa u nás vo farnosti deje.

www.farnostprecin.webnode.sk 

Michal Chúpek