Pozvánka na zasadnutie komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie obce Prečín

Na základe schváleného rokovacieho poriadku obecných komisií obce Prečín a poverenia obecným zastupiteľstvom zo dňa 23.02.2023, zvolávam zasadnutie Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie, dňa:

24.11.2023 (piatok), o 19:00 hod.
v priestore zasadačky požiarnej zbrojnice v Prečíne.

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia prítomných
3. Odpadová politika obce – aktuálny stav
a. informácie o stretnutí s Megawaste
b. zhodnotenie Dušičkových tvorivých dielní a Eko stánku na Zóne bez peňazí
4. Odpadová politika obce – zlepšujúce návrhy
a. separačné prospekty ku kalendáru
b. VZN na rok 2024
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

V Prečíne 10.11.2023 Ing. Ondrej Bajza, PhD.
predseda komisie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide