Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 24.10. – 28.10.2016 a 31.10.2016 v čase 7.30 – 19.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

9745338            Prečín                         0

7206476            Prečín                         179

7300376            Prečín                         457

7313006            Prečín                         465

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

 

Október – Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých našich dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa: 9.10.2016 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:

– príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

– vystúpenie detí zo ZŠ Prečín

– FS Limbora – Limboráčik

– DH Považanka

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že v termíne  13.10.2016  a 14.10.2016  v čase od 7,30 hod do 17,30 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác . Táto odstávka bude pre  uvedené rodinné domy( viď príloha )zoznam-rd

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  21.09.2016  t.j. v stredu  od 17.40 hod do 18.00 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera    ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách ani krabiciach
– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 03.10. – 07.10.2016 v čase 7.30 – 19.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

9745338            Prečín                         0

7206476            Prečín                         179

7300376            Prečín                         457

7313006            Prečín                         465

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide