Odpis stavu vodomerov

Považská vodárenská  spoločnosť, a.s. Považská Bystrica oznamuje, že pracovníci vodární budú odpisovať stavy vodomerov a to:

  • v obci Prečín od 14.05. do 18.05.2018 a
  • v miestnej časti Zemianska Závada dňa 17.05.2018.

Žiadajú občanov, aby si pozatvárali psov a umožnili prístup k vodomerom.