Oznam – predvianočné stretnutie

Obecný úrad Prečín pripravuje pre svojich občanov predvianočné stretnutie spojené s predajom ručne vyrábaných výrobkov a výrobkov súvisiacich s vianočným obdobím. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program a výstava betlehemov.
Záujemcovia o predaj svojich výrobkov a ukážku svojho betlehemu sa môžu prihlásiť u Lucie Orávikovej (0908 097 624, oravikova.lulu@gmail.com) do 27. novembra 2019.
Obecný úrad si vyhradzuje právo výberu predajcov z dôvodu zabezpečenia rozmanitosti sortimentu!

Oznam MUDr. Krišťákovej Daniely

Počas dlhodobej neprítomnosti MUDr. Krišťákovej zastupuje MUDr. Chovanec do 31.12.2019 v ambulancii v Zdravotnom stredisku Prečín. V dňoch od 21.10.2019 do 31.10.2019 zastupuje MUDr. Guniš v Brojo centre oproti železničnej stanici. Od 1.1.2020 prevezme ambulanciu MUDr. Marcinková