Oznam Mudr. Durandziová

Mudr. Durandziová oznamuje, že dňa 31.12.2020 nebude ordinovať, súrme stavy ošetrí detská pohotovosť a pohotovosť pre dospelých.

Od 4.1.2021 – 8.1.2021 nebude ordinovať pre čerpanie dovolenky. Zastupovať ju budú ambulancie na Rozkvete.

 

Verejná vyhláška RÚ verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm, e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: viď. príloha.

vyhláška RÚVZ PB

Uz. vlády SR č. 804

Oznam OÚ Prečín – otvorenie zberného dvora počas vianočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že zberný dvor počas vianočných sviatkov bude otvorený nasledovne:

23.12.2020 (streda) – od 15,00 – 17,00 hod.

30.12.2020 (streda) – od 15,00 – 17,00 hod.

08.01.2021 (piatok) – od 15,00 – 17,00 hod.

Žiadame občanov, aby toto  rešpektovali a  nenosili odpad k bráne dvora pri kultúrnom dome mimo prevádzkových hodín