Oznam firmy PORR, s.r.o., ktorá zabezpečuje Rekonštrukcie štátnej cesty

Firma PORR, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu štátnej cesty II/517 v obci Prečín oznamuje, že:

  • V pondelok 28.08.2023 budú frézovať na hrúbku 30 cm cestu v smere jazdy od Pov. Bystrici na Rajec (pravý jazdný pruh) od mosta „Pod Matovou“ po autobusovú zástavku „Podskálie“. Vjazdy do dvorov  rod. domov nebudú prejazdné – je nutné zabezpečiť si preparkovanie automobilov
  •  V útorok 29.08.2023 budú frézovať na hrúbku 30 cm cestu v smere od Pov. Bystrici na Rajec (pravý jazdný pruh) od odbočky na Bodinú po most cez Domanižanku. V tejto časti budú vymieňať aj obrubníky na chodníku pre chodcov. Vjazdy do dvorov rod. domov nebudú prejazdné – je nutné zabezpečiť si preparkovanie automobilov.

OZNAM

Oznamuje občanom bývajúcim v lokalite Vlčí kruh, že z dôvodu rekonštrukcie štátnej cesty II/517 a výstavby kanalizácie autobusy nemôžu zastavovať na autobusových zastávkach Vlčí kruh v obidvoch smeroch, preto doporučujeme  občanom,  aby využívali najbližšiu autobusovú zastávku pri Obecnom úrade.

Oznam firmy PORR, s.r.o., ktorá zabezpečuje Rekonštrukcie štátnej cesty

V budúcom týždni od 21.8. do 25.8.2023 budú prebiehať práce na rekonštrukcii štátnej cesty v obci Prečín nasledovne:

– od 21.8. 2023  (t.j.  pondelok) do 22.8.2023 (t.j. útorok) budú frézovať         komunikáciu na hrúbku 9 cm v časti od dolnej zastávky Podskálie po odbočku     na Bodinú v oboch smeroch.

– od 23.8.2023 (streda) do 25.8.2023 (piatok) budú asfaltovať vyfrézovanú  komunikáciu do ložnej vrstvy v hrúbke 5 cm od zastávky Podskálie po odbočku na Bodinú taktiež v oboch smeroch.

  • Odbočka na Bodinú bude neprejazdná z 1/2.
  • Výjazdy do dvorov rodinných domov budú prejazdné s obmedzením.
  • Doprava bude riadená regulovčíkom.
  • Počas kladenia čerstvého asfaltu budú vjazdy do dvorov obmedzené na dobu  tuhnutia  asfaltu približne 4 hodiny.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide