Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode v  okresov Pov. Bystrica a Púchov od 03.08.2017 10,00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

HaZZ

Oznam OÚ Prečín

Z dôvodu konania folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 30.07.2017, je dvor pri kultúrnom dome Prečín zatvorený.

Žiadame občanov, aby odpad neodkladali pred bránu kultúrneho domu v Prečíne.

Brána bude opäť otvorená pondelok 31.07.2017.

Oznam MUDr. Durandziovej

Detská lekárka MUDr. Durandziová oznamuje, že od 20.07.2017  až do odvolania nebude ordinovať v ambulancii v Domaniži. Namiesto toho bude ordinovať v ambulancii v Prečíne.