Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Obec Prečín pristupuje k opatreniu neposkytovať priestory v budovách vo vlastnístve obce pre účely kultúrno- spoločenských a športových akcii (joga, zumba, pinpong, …) do odvolania.

Ministerstvo vnútra SR vydalo informácie zo zasadania Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19 – viď. prílohy.

SKM_22720030913400

Trenčianska župa prijíma preventívne opatrenia

Na základe uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK pristupuje Trenčianska župa v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom k nasledujúcim opatreniam. Tie budú platné od utorka 10. marca 2020 až do odvolania.

  • všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú zatvorené od utorka 10. do piatku 13. marca (vrátane), 
  • župné kultúrne inštitúcie budú pre verejnosť zatvorené od 10. do 23. marca (vrátane),
  • župa obmedzí pracovné cesty zamestnancov úradu,
  • podujatia na župnom úrade a tie, ktoré zastrešujú organizácie v pôsobnosti TSK, budú zrušené,
  • vyzývame verejnosť, aby v prípade potreby zamestnancov úradu kontaktovala elektronicky alebo telefonicky, v nevyhnutných prípadoch bude k dispozícii Klientské centrum či podateľňa,
  • odporúčame verejnosti zvážiť súkromné cestovanie a obmedziť návštevy miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.).

Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana kraja v súvislosti s preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide