Oznam MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Rodičov a žiakov vyzývame, aby ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie na zamedzenie sa šírenia COVID-19.

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 16.3. 2020 do 27.3. 2020  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.

S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Overovanie podpisov a dokumentov nebude obecný úrad vzhľadom k prijatému opatreniu a obmedzenej prevádzke zabezpečovať.  

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe a verejné vyhlášky Úradu VZ

Obec Prečín v súvislosti s predchádzaním a šírením prenosného ochorenia COVID-19 v prílohách zverejňuje usmernenie hlav. hygienika SR a vyhlášky Úradu VZ SR.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí (4)

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí (4)

SKM_22720031109290

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide