Prevádzka Obecného úradu v Prečíne

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 16.3. 2020 do 27.3. 2020  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.

S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Overovanie podpisov a dokumentov nebude obecný úrad vzhľadom k prijatému opatreniu a obmedzenej prevádzke zabezpečovať.  

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe a verejné vyhlášky Úradu VZ

Obec Prečín v súvislosti s predchádzaním a šírením prenosného ochorenia COVID-19 v prílohách zverejňuje usmernenie hlav. hygienika SR a vyhlášky Úradu VZ SR.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí (4)

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí (4)

SKM_22720031109290

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Obec Prečín pristupuje k opatreniu neposkytovať priestory v budovách vo vlastnístve obce pre účely kultúrno- spoločenských a športových akcii (joga, zumba, pinpong, …) do odvolania.

Ministerstvo vnútra SR vydalo informácie zo zasadania Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19 – viď. prílohy.

SKM_22720030913400

Trenčianska župa prijíma preventívne opatrenia

Na základe uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK pristupuje Trenčianska župa v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom k nasledujúcim opatreniam. Tie budú platné od utorka 10. marca 2020 až do odvolania.

  • všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú zatvorené od utorka 10. do piatku 13. marca (vrátane), 
  • župné kultúrne inštitúcie budú pre verejnosť zatvorené od 10. do 23. marca (vrátane),
  • župa obmedzí pracovné cesty zamestnancov úradu,
  • podujatia na župnom úrade a tie, ktoré zastrešujú organizácie v pôsobnosti TSK, budú zrušené,
  • vyzývame verejnosť, aby v prípade potreby zamestnancov úradu kontaktovala elektronicky alebo telefonicky, v nevyhnutných prípadoch bude k dispozícii Klientské centrum či podateľňa,
  • odporúčame verejnosti zvážiť súkromné cestovanie a obmedziť návštevy miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.).

Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana kraja v súvislosti s preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.