Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Tretie kolo celoplošného testovania COVID 19 sa v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada 

u s k u t o č n í.

Tretie kolo celoplošného testovania sa dotkne pätnástich obcí považskobystrického okresu, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1%.

Testovanie je dobrovoľné a bez následných obmedzení. 

Testovať sa bude v Brvništi, Čelkovej Lehote, Dolnej Maríkovej, Ďurďovom, Jasenici, Klieštine, Papradne, Prečíne, Pružine, Sádočnom, Stupnom, Sverepci, Udiči, Vrchteplej, Záskalí.