Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Cez víkend 21.11.  a 22.11 2020 sa v našej obci uskutoční tretie kolo testovania na COVID 19.

V obci budú opäť otvorené odberové miesta tak, ako pri predchádzajúcich testovaniach nasledovne:

Odberové miesto č. 1 Prečín – budova šatní TJ Prečín v sobotu 21.11. a v nedeľu 22.11.2020.

Odberové miesto č. 2 miest. časť Zem. Závada – budova Domu smútku v sobotu 21.11.2020.

Odberové miesta budú otvorené od 8,00 hod. do 20,00 hod. Prestávka počas, ktorej sa netestuje, je od 12,00 hod. do 13,00 hod. a od 17,00 hod. do 17,30 hod.

Časový harmonogram testovania je opäť podľa čísel domu, ktorý je zverejnený na webstránke obce, na úradnej tabuli a na výveskách pri autobusových zástavkách.

K testovaniu treba priniesť:

občania od 15 rokov – občiansky preukaz

deti od 10 do 15 rokov – preukaz poistenia

Množstvo čakajúcich na testovanie v obci Prečín si môžete sledovať nepretržitým kamerovým záberom na webovej stránke obce (www.precin.eu, webkamera šatne covid19),  informácie Vám budú poskytnuté aj na tel. čísle: 0911 938 934.

Občania pri čakaní na testovanie a na výsledky musia mať rúška a medzi sebou dodržiavať určené vzdialenosti.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

O absolvovaní 3. kola testovania obdrží každý zúčastnený občan certifikát.