Dezinfekcia autobusových zástavok

Členovia DHZ Prečín budú dňa 28.03.2020 (sobota) v popoludňajších hodinách dezinfikovať autobusové zástavky v obci Prečín a miest. časť Zem. Závada.