Dotácia FPU pre FSk Limbora Prečín

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia boli členovia FSk Limbora Prečín dostrojení dvanástimi ženskými rukávcami, dvanástimi dievčenskými zásterami a dvanástimi mužskými kožúškami, ktoré boli zhotovené podľa pôvodných krojových súčastí z Prečína.

Ďakujeme.