EUROFOREST s.r.o. – oznam

Oznámenie o čase a mieste prerokovania programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi lesov v zmysle § 35 ods. 5 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z.z. o hospodáreskej úprave lesov a o ochrane lesa.

SKM_22722110912520

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide