Káblová televízia – oznam

Spoločnosť KATES – prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu v obci Prečín v súvislosti s prechodom televíznych staníc do systému vysielania DVB-C doporučuje účastníkom TKR, aby si nanovo preladili televízne prijímače.

V prípade, že po preladení televíznych prijímačov sa Vám nepodarí nastaviť televízne stanice, obráťte sa na prevádzkovateľa –  KATES na tel. č.: 43273310902 655 565 alebo na OÚ Prečín.

Po dohode pracovníci navštívia domácnosti a pomôžu preladiť televízne prijímače, alebo navrhnú spôsob riešenia.

Zároveň, Vám oznamujeme, že sa zvyšuje mesačný poplatok od februára 2017 za prevádzku TKR na sumu 5,90 € pre platiacich cez SIPO a 5,50 € pre platiacich v hotovosti a cez účet (v zmysle bodu č.7 Dodatku k Zmluve na zriadenie a prevádzkovanie televízneho a káblového rozvodu v obci Prečín).

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide