Lesný požiar na Prečínskej skalke

Prvý tohtoročný zásah ma náš hasičský zbor úspešne za sebou. V dňoch 4. až 5.4.2019 sme zasahovali pri požiari na Prečínskej skalke, ktorý vznikol nezodpovedným správaním ľudí sa v prírode.

Po dvoch dňoch sa nám v náročných podmienkach v spolupráci s hasičmi z DHZ Pružina a profesionálnymi hasičmi z Považskej Bystrice podarilo požiar zlikvidovať a za ich pomoc by sme im chceli veľmi pekne poďakovať.

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o dodržiavanie nasledujúcich bodov:

  • nedovoľme deťom manipulovať zo zápalkami, hlavne na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť,
  • pamätajme na to, že odhodená neuhasená cigareta či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,
  • pri pobyte v prírode zakladáme oheň len na vyhradených miestach 
  • zvýšenú pozornosť venujme pri odchode uhaseniu ohňa,
  • nevypaľujme suchú trávu,
  • nezakladajme oheň za veterného počasia a v období dlhotrvajúceho sucha 
  • venujme pozornosť ukladaniu horúceho popola
  • pamätajme na povinnosť každého občana spozorovaný požiar ak je to v jeho silách uhasiť alebo

nahlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150.

S pozdravom DHZ Prečín.