Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

Dňa 15. – 19. 9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Ide o najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré spája ľudí z rôznych miest a regiónov Slovenska.

Preteky prinášajú špičkové športové výkony priamo do miest a obcí v celej krajine a zároveň prispievajú k ich propagácii.

Pred pelotónom pôjde v predstihu niekoľko minút aj reklamná kolónia, z ktorej budú väčším hlúčikom divákom rozdávať reklamné predmety.

Presné trasy a časy prejazdov nájdete na webstránke www.okoloslovenska.com

V rámci 3. etapy z Dolného Kubína do Pov. Bystrice bude aj prejazd pelotónu cez Prečín  18.09.2021 (sobota) cca 14,15 -14,45 hod.

Prosíme Vás o neznečisťovanie miestnej komunikácie pri poľnohospodárskych a lesných prácach.

Veríme, že takto spoločne prinesieme obyvateľom možnosť prežiť príjemný športový zážitok.

SKM_22721091314120