Miestne dane a poplatky

Oznamujeme občanom, že od 13.5.2019 sa inkasuje daň z nehnuteľnosti, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň za psa je 3,30 € a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 28,00 € na osobu.

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady je nutné zaplatiť do 30.06.2019.