Očkovanie psov Prečín

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Prečín sa skutoční dňa 23.5.2020 v čase 8,00-10,30 hod. pri kultúrnom dome Prečín.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz, resp. rodné číslo majiteľa psa.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.Poplatok za čipovanie a registráciu je 15,00 €.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 ste povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia (rúška na tvári, odstup ľudí od seba na 2 metre…)