Odstránenie kontajnera v Zem. Závade

Veľkokapacitný kontajner v Zemianskej Závade na hornom konci sa permanentne napĺňa odpadom, ktorý nie je separovaný. Opakovane v ňom nachádzame kartóny, biologický odpad (konáre zo stromov, trávu a pod.), plasty, pneumatiky, elektroodpad či odevy.

Za rok 2022 bol vyvezený až 10-krát (10,6t) a na likvidáciu tohto odpadu bolo vyčlenených 2382,20 eur. Na základe týchto faktov ako aj podnetov samotných občanov zo Zem. Závady sa poslanci OZ rozhodli tento kontajner v Zem. Závade odstrániť.
 
Likvidáciu zmesového odpadu umožňuje zberná nádoba (popolnica). Alebo je možné odpad uložiť za poplatok na zbernom mieste pri KD v Prečíne – piatok 15:00 -17:00 a sobotu 8:00 – 10:00.
 
Obec chce vyjsť v ústrety obyvateľom a preto zrealizuje 3x za rok mimoriadny odvoz objemového komunálneho odpadu zo Zem.Závady (vopred oznámený termín a spôsob). Obec je naklonená napomáhať občanom pri likvidácií odpadu a chce s nimi spolupracovať, preto je možné zabezpečiť aj výnimočný odvoz  komunálneho odpadu na zberné miesto do Prečína hocikedy v priebehu roka po dohode s poslankyňami OZ alebo zástupcom starostu.
 
Separované zložky je možné odovzdať nasledovne:
– sklo – zvonové kontajnery (nepretržite)
– plast – od bránok rodinných domov (na začiatku mesiaca)
– papier a kartóny – výkup na hornom a dolnom konci (určené termíny) alebo na označenom mieste pri bývalej škole (nepretržite)
– textil – zberná nádoba pri bývalej škole (nepretržite)
– elektroodpad- od rodinného domu (po dohode)
– biologický odpad- kompostéry
 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide