Október – Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých našich dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa: 9.10.2016 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:

– príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

– vystúpenie detí zo ZŠ Prečín

– FS Limbora – Limboráčik

– DH Považanka

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide