Oznam farského úradu

Drahí bratia a sestry, s ľútosťou Vám oznamujeme, že z rozhodnutia Vlády SR a vyhláškou ÚVZ sa od dnešného dňa až do odvolania,  nemôžu konať verejné bohoslužby. To znamená, že sv. omše sa nebudú konať za účasti veriacich. Nahlásené úmysly sv. omší na konkrétny deň sú v tejto chvíli pozastavené a budú odslúžené v nových dohodnutých termínoch,  ihneď ako to bude možné.

Individuálnu pastoračnú starostlivosť si v nevyhnutných prípadoch môžete dohodnúť cez kontaktné údaje na webovej stránke Farnosti Prečín, kde v nasledujúcich dňoch nájdete aj ďalšie informácie a nové Farské oznamy.

Zároveň od dnes žilinský biskup udelil dišpenz veriacim Žilinskej diecézy od povinnosti účasti na sv. omši. Netreba však zabúdať na modlitbu a účasť na bohoslužbách cez internet a médiá. Všetkých povzbudzujem k trpezlivosti a ohľaduplnosti a ďakujem za porozumenie.