Oznam obecného úradu

Obec Prečín žiada občanov, aby od 22.7.2019 do 31.7.2019 nevyvážali zmesový komunálny odpad a separovaný odpad do kontajnerov  na priestranstvo pri kultúrnom dome Prečín, z dôvodu zlého prístupu ku kontajnerom, nakoľko sú pred kultúrnym domom umiestnené kolotoče. 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide