Oznam Obecného úradu – nákup základných potravín seniorom

Obec Prečín  v spolupráci s DHZ Prečín má snahu pomôcť pri nákupe základných potravín pre seniorov, ktorí nemajú možnosť si samostatne nakúpiť a pre ostatných občanov so sťaženým pohybom. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o takúto službu, aby sa nahlásili na obecnom úrade telefonicky do 12,00 hod ( č.t: 042/4397058 alebo 0905937794). Členovia DHZ Prečín by v sobotu  v čase od 8,00-11,00 hod zabezpečovali rozvoz potravín podľa zoznamu, ktorý im občania odovzdajú spolu s adresou, peniazmi všetko uložené v igelitovom vrecku.