Oznam – orez stromov-častí

Vážení spoluobčania,

na základe požiadavky firmy MEGAWASTE, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, Vás žiadame o zabezpečenie orezu stromov – tých častí, ktoré presahujú do vozoviek, nakoľko dochádza k poškodeniu častí vozidla, ktorým je zabezpečovaný vývoz komunálneho odpadu.