Oznam – predvianočné stretnutie

Obecný úrad Prečín pripravuje pre svojich občanov predvianočné stretnutie spojené s predajom ručne vyrábaných výrobkov a výrobkov súvisiacich s vianočným obdobím. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program a výstava betlehemov.
Záujemcovia o predaj svojich výrobkov a ukážku svojho betlehemu sa môžu prihlásiť u Lucie Orávikovej (0908 097 624, oravikova.lulu@gmail.com) do 27. novembra 2019.
Obecný úrad si vyhradzuje právo výberu predajcov z dôvodu zabezpečenia rozmanitosti sortimentu!