Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznamujeme, že zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie je Dana Lagiňová, č.t.: 042/ 439 70 58, e-mail : obecprecin@precin.eu

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide