Oznam SAD – zabezpečenie dopravnej obslužnosti

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe zasadnutia krízového štábu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa konal dňa 05.05.2020 bolo prijaté
rozhodnutie viesť prímestskú autobusovú dopravu od 11.05.2020 v režime   „letné prázdniny“. Uvedené rozhodnutie je v súlade s uvoľňovaním opatrení zo strany Ústredného krízového štábu SR, ktoré boli prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu Covid – 19.

Trenčiansky samosprávny kraj bude v spolupráci so zmluvnými dopravcami na týždennej frekvencii sledovať a vyhodnocovať vyťaženosť jednotlivých liniek, pričom v budúcnosti bude pravdepodobne dochádzať k úprave cestovného poriadku v tomto režime. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na webe zmluvných dopravcov.