Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa

28.09.2021 v čase od 7,30 do 13,30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.

Zoznam odberných miest v prílohe:

SKM_22721082511080