Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 31.01.2022 v čase od 8,00 do 16,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.

Zoznam odberných miest v prílohe:

SKM_22722011015390