Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022-2030 – oznámenie o začatí posudzovania strategického dokumentu

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-trencianskeho-samospravneho-kraj

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide