„Plán rozvoja verej. vodovodov a verej. kanalizácii pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“ – záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide