Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – oznam

PVS, a.s. oznamuje, že od 10. – 16.6. 2020 bude odčitovať stav vodomerov.

V prípade, že nebudete doma prítomní, môžete stav vodomeru nahlásiť prostredníctvom webstránky www.povs.sk vyplnením príslušného formulára.