Pozvánka na autobusový zájazd – pre dôchodcov

P o z v á n k a

Obec Prečín pri príležitosti „mesiaca úcty k starším“ poriada dňa 25.10.2019 (piatok) autobusový zájazd na pútnické miesto „SKALKA pri Trenčíne“ . Odchod autobusu je o 9,00 hod od obecného úradu. Zájazd bude spojený s obhliadkou Veľkej Skalky kde sa nachádza benediktínsky kláštor, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a obhliadkou  Malej Skalky kde je postavený dvojvežový kostolík z roku 1208. Bude zabezpečená aj sprievodcovská služba s odborným výkladom. Záujemcovia z radov dôchodcov sa môžu do 16.10.2019 nahlásiť na Obecnom úrade,  bude akceptovaných prvých 51 účastníkov – naplnenie autobusu.

Po príchode cca okolo 14,00 hod bude v Kultúrnom dome v Prečíne podané malé občerstvenie a krátky kultúrny program aj pre ostatných dôchodcov ktorí sa nezúčastnili zájazdu.

Srdečne Vás pozývame !