Pozvánka – Zasadanie OZ 26.5.2020

Na základe § 13 odst. 4 Zák. č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie OZ obce Prečín, ktoré sa bude konať 26.5.2020   /útorok/ o 19,00 hod. v budove KD Prečín.

SKM_22720052110440