Prečínska výšivka – oznam

Oznamujeme Vám, že v predajňách časopisov sa nachádza májové vydanie časopisu Krásy Slovenska, kde na obálke sú dievčence z Prečína. Vnútri je obsiahly článok o slovenskej ľudovej výšivke, z toho jedna kapitola je venovaná aj prečínskej výšivke (na základe krojových súčastí zo zbierky v Slovenskej akadémii vied).