Príručka triedenia komunálneho odpadu

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad pre všetkých, čo tápajú. Variant papier | sklo | kombinovaný zber plasty + nápojové kartóny + kovy.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

pre obce, ktoré zbierajú samostatne papier a sklo a spoločne zbierajú plasty, kovy a nápojové kartóny