Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Okresný úrad v Trenčíne zverejňuje Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie TSK na roky 2021-2027“.

SKM_22721060111350