Štatistický úrad SR – Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa zapojila prostredníctvom ŠU  do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)  rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 3.2. do 17.7.2020.

Viac informácii v prílohe:  Štatistika