Štúdia protilátok proti COVID 19

Naša obec bola vybratá na realizáciu séroepidemiologickej štúdie, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, na zisťovanie protilátok proti COVID 19 u nezaočkovaných občanov. Dňa 22.11.2021, čase od 14,00 – 18,00 hod. v KD Prečín budú v našej obci robiť odbery stanovenému počtu dobrovoľníkov. Presný počet odberov stanovilo Ministerstvo zdravotníctva, počet diagnostikovaných testov je limitovaný.

Žiadame občanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do štúdie, aby sa nahlásili na OÚ v Prečíne.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide