Súčinnosť pri registrácii neregistrovaných chovov koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) žiada o súčinnosť a spoluprácu pri identifikovaní neregistrovaných chovov koňovitých zvierat v mestách Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom a v jednotlivých obciach v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Ilava…

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. registracia-koni