TSK Zmena réžimu prímestskej autobusovej dopravy

SAD Trenčín oznamuje, že od 26.4.2021 sa mení aktuálny režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy na štandardný režim „školského vyučovania“.