Ubytovanie utečencov z Ukrajiny – informácia

Oznamujeme občanov, ktorí ubytujú vo svojich rodinných domoch vojnových utečencov z Ukrajiny, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecný úrad Prečín, ktorý tieto informácie ohľadom počtu ubytovaných utečencov v našej obci zasiela na MV SR.

Zároveň informujeme, že štát poskytne príspevok komukoľvek, kto ubytuje ukrajinských utečencov, a to mesačne vo výške 100 € na dieťa a 200 € na dospelého.

Ubytovanie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide