UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že v súvislosti so šírením sa pandémie ochorenia COVID-19 stále platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k obmedzeniu zhromažďovania sa občanov vo väčších skupinách  a dodržiavania zvýšených hygienických opatrení a odstupových vzdialeností.

     Vzhľadom na to, že tomto období, kedy si pripomíname meno Juraj, býva v našej obci  tradícia „ZAVLAČOVANIA“, chceme všetkých občanov upozorniť, aby túto tradíciu nepraktizovali  a zároveň chceme upozorniť všetkých, aby svoj majetok zabezpečili tak, aby  nemohol byť „zavlečený“!

     O tejto skutočnosti  bol oboznámený aj Policajný zbor SR.

Polícia bude  zabezpečovať monitorovanie pohybu osôb v obci v nočných hodinách.