Upozornenie – orezy stromov

Žiadame občanov o zabezpečenie orezu stromov na svojich pozemkoch, ktoré bránia pri vývoze odpadu z našej obce.

Konáre zo stromov pretŕčajú do cesty, čím bránia pri vývoze odpadu a v horšom prípade poškodzujú techniku, ktorou sa zabezpečuje vývoz odpadu.

V opačnom prípade nebude zabezpečený vývoz odpadu v lokalitách, kde by si  poskytovateľ služieb, ktorý zabezpečuje vývoz odpadu mohol spôsobiť škodu na svojej technike.